8 Awesome Extensions Have Just Updated On ExtStore

8 Awesome Extensions Have Just Updated On ExtStore

 

Kính gửi quý khách hàng thân yêu,

Trong bản phát hành chính thức của Joomla 3.7, ExtStore cũng đã phát hành phiên bản mới của 8 phần mở rộng tuyệt vời: Advanced Portfolio Pro 3.8.2, Advanced Poll 3.1.0, Chứng thực 3.6.0, Từ khóa liên kết 2.0.6, Mood Poll 1.0.2, Danh mục nâng cao 1.3.6, Virtuemart Accordion 3.0.2, Đăng nhập Popup 1.0.1.

Hãy xem thay đổi của họ bên dưới để biết chi tiết:

Advanced Portfolio Pro 3.8.2 Changelog Tải về
Cuộc thăm dò nâng cao 3.1.0 Changelog Tải về
Lời chứng thực 3.6.0 Changelog Tải về
Từ khóa Liên kết 2.0.6 Changelog Tải về
Cuộc thăm dò ý kiến ​​tâm trạng 1.0.2 Changelog Tải về
Danh mục đầu tư nâng cao 1.3.6 Changelog Tải về
Virtuemart Accordion 3.0.2 Changelog Tải về
Đăng nhập Popup 1.0.1 Changelog Tải về

 

button85

 

Leave a comment

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account